Welke vaste lasten zijn niet altijd voor een huurder?

Welke vaste lasten zijn niet altijd voor een huurder?

okt 28, 2019 Blog by Huurkamers.nl

Als je een woning huurt, is het vanzelfsprekend dat er meer kosten bij komen dan enkel de huur. Je verbruikt immers onder andere elektriciteit en water. Bij het aangaan van een huurcontract kan de verhuurder er echter voor kiezen om bepaalde vasten lasten in de huurprijs te verwerken. Dit moet in de huurovereenkomst duidelijk worden aangegeven.

Energie
Het staat de verhuurder vrij om zelf de energieleverancier te kiezen. In dat geval kan hij maandelijks een forfaitair bedrag in de huurprijs verwerken. Hierin kunnen ook de kosten voor het energieverbruik in de gemeenschappelijke delen worden verwerkt. Er is echter wel een belangrijke voorwaarde: de kosten moeten overeenkomen met het werkelijke verbruik en ze moeten redelijk zijn. Het is dus belangrijk dat de jaarnota op het einde gecontroleerd wordt en dat het bedrag van de lasten daaraan wordt aangepast.

Waterverbruik
Het gebeurt wel eens dat de verhuurder de facturen van het waterverbruik zelf betaalt en dat hij de kosten doorrekent in de huurprijs. Hier gelden dezelfde voorwaarden als voor energieverbruik: de kosten moeten in verhouding staan met het werkelijke verbruik en redelijk zijn.

Internet en tv
De verhuurder kan ervoor kiezen om zelf een internet- en zenderpakket af te sluiten bij een provider, waarvan de huurder gebruik kan maken. Het is slim als huurder om meer informatie bij de verhuurder in te winnen over welk pakket er is afgesloten en of het goed aansluit op de noden van de huurder.

Overigens adviseren we wel om de netwerkkabels, die nodig zijn om een internetverbinding te maken, los aan te schaffen. Deze werken over het algemeen veel beter dan de kabels van de provider. Meer informatie over netwerkkabels die wij aanbevelen vind je op NetwerkKabel.eu.

Inboedel
Een inboedelverzekering dekt schade door water, brand, storm en inbraak. Als de woonst wordt verhuurd inclusief meubilair, is de kans groot dat de verhuurder reeds een inboedelverzekering heeft afgesloten om zijn eigen spullen te verzekeren.

Gemeentelijke belastingen
Woningeigenaars betalen jaarlijks een hele reeks vaste gemeentelijke belastingen. De verhuurder mag een groot deel van deze belastingen doorrekenen aan de huurder. Zo is er de ingezetenenomslag, de verontreinigingsheffing, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Indien het pand uit meerdere appartementen bestaat, moeten de kosten in verhouding worden berekend per aantal inwoners per appartement.